Ласло Андор: Европа трябва да създаде нов модел за икономически растеж

by dir.bg 14/03/2024
'Europe must create a new model for economic growth'. Interview by Laszlo Andor, FEPS Secretary General