Αναγκαιότητα η επένδυση στην κοινωνική προστασία

by Naftemporiki 03/05/2023
"Investment in social protection is a necessity" Naftemporiki article about the participation of László Andor, FEPS Secretary General, in the panel "Why social inclusion matters and how to foster it" of the 8th Delphi Economic Forum